Superwizja indywidualna lub grupowa jest szczególnym rodzajem aktywności psychoterapeuty. Jest również jednym z wymogów uprawiania tego zawodu.

To właśnie dzięki superwizji możesz zrozumieć trudności na jakie napotykasz w pracy z klientem. Znaleźć sposoby lepszej i bardziej efektywnej pracy.

Superwizja jest również zabezpieczeniem dobra nadrzędnego jakim jest dobro klienta.

Jeżeli reprezentujesz inne podejście psychoterapeutyczne niż Gestalt, być może superwizja gestaltowska wzbogaci Twój warsztat pracy.


Prowadzę superwizję indywidualną w Krakowie, Katowicach i Warszawie. W celu uzyskanie dodatkowych proszę o kontakt telefoniczny.